Тимска работа

Тимска работа

Со цел да се запознаеме подобро едни со други и да ја подобриме тимската работа за нашата машина INИНJИЈА, нашата компанија го организираше целиот персонал да има тимска работа на отворено на 16 јунита, 2021. Темата на активноста е „Единство и соработка - тимска работа“.

Почнавме во 08:00 часот и стигнавме до дестинацијата околу половина час подоцна. Активноста главно се состоеше од различни игри. Секоја игра беше дизајнирана да ја зголеми тимската работа и соработката едни со други. По игрите, направивме вкусен ручек сами. Во текот на целиот процес работевме едни со други, покажувајќи ги одлично расположенијата на тимската работа на JINJIA.

Ова е навистина успешна тимска работа на отворено. Ги подобрува односите меѓу колегите, а исто така добива подобра кохезија и тимска работа на компанијата. Преку оваа активност, доверба ќе бидеме обединети како тим многу поблиску. Ни носи посовршени тимски работи во иднина.

Одличниот тим и тимска работа им овозможуваат на нашите клиенти одлични делови и услуги за подвозје!

Teamwork


Време на објавување: 29-ти јуни 2021 година